inprojektas.png

Statinių ir inžinerinių tinklų inventorizacija

   Statinių kadastriniai matavimai atliekami kai:

  • Formuojamas nekilnojamojo turto      daiktinių teisių objektas (visiems naujai pastatytiems statiniams),
  • Tikslinami nekilnojamojo turto      registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenys po      rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar kitokio pertvarkymo,
  • Dalijant nekilnojamojo turto      registre įregistruotą nekilnojamojo turto objektą,
  • Atidalijant nekilnojamojo turto      registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto dalį, kuri formuojama      kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas,
  • Sujungiant kelis nekilnojamojo      turto registre įregistruotus nekilnojamojo turto objektus į vieną      nekilnojamojo turto objektą,
  • Atliekant nekilnojamojo turto      objektų amalgamaciją,

Kadastriniai matavimai taip pat atliekami nebaigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti.
Statinių kadastriniai matavimai turi būti atlikti iki statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pripažins statinius tinkamais naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti- iki pažymos apie tai, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto projekto, išdavimo.